Domů > Pečovatelská služba

SeneCura SeniorCentrum Písek
  • Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Cílová skupina: senioři od 55 let věku

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování.

Místo poskytování sociální služby: v domácnostech uživatelů, ORP Písek

Jsme příjemci dotací z rozpočtu Jihočeského kraje:

Činnosti poskytované pečovatelskou službou:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti;
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • Sociální poradenství

Pečovatelské služby jsou prováděny za úhradu dle platného Sazebníku úhrad a řídí se vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Dále zajišťujeme fakultativní služby dle platného Sazebníku úhrad. Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb.)

Doba poskytování pečovatelské služby: pondělí – pátek: od 7:00 – 19:00 hodin.

Formuláře a ceník služeb naleznete níže.