SeneCura SeniorCentrum Písek

Nová pravidla návštěv v SeniorCentru Písek

Návštěvy od 14.2.2022 probíhají v tomto režimu:

 

pondělí – pátek                              10.00 hodin – 15.30 hodin

 

sobota, neděle, svátky                  13.00, 14.00  a 15.00 hodin

 

V tyto hodiny bude přítomen u vstupu do budovy koordinátor návštěv, který zajistí kontrolu stávajících podmínek návštěvy – viz níže. Je proto nutné respektovat uvedené časy.

 

 

NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY VŠEM OSOBÁM ZA SPLNĚNÍ MINIMÁLNĚ JEDNÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 

  • Osoba absolvovala nejpozději 24 hodin před zahájením návštěvy antigenní test a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, praktickým lékařem nebo SMS.
  • Osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad nebo SMS.
  • Osoba předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední nutné dávky uběhlo nejméně 14 dnů nebo prokáže v aplikaci TEČKA – kontrola QR kódu mobilní aplikací čTečka
  • Osoba prodělala onemocnění COVID-19, je po ukončení izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní. O tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí Krajské hygienické stanice.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

 

  • Návštěvníci po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Dětem do 15ti let věku návštěvy neumožňujeme, osoby starší 15ti let mohou vykonat návštěvu po splnění podmínek viz. výše.
 Další článek