SeneCura SeniorCentrum Písek

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demencí  s cílem vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

SeniorCentrum Písek dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče v naší ordinaci (praktický lékař, psychiatr)
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, masáže, společná cvičení apod.).
Vlastní fitcentrum se speciálním vybavením pro potřeby seniorů.
Pravidelné bohoslužby ve vlastní kapli.
Zprostředkovává kadeřnické a pedikérské služby v našem salonu.

Jsme příjemci dotace z rozpočtu Jihočeského kraje:

SeniorCentrum Písek jedním pohledem

 • V provozu od roku 2023, kapacita DZR 38 lůžek
 • Jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Služby pedikúra a kadeřník
 • Tříchodové obědové měnu, 5-6 jídel denně, výběr ze dvou hlavních jídel, gurmánské týdny
 • Spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA
 • Kaple s pravidelnými bohoslužbami
 • Výborná poloha a dopravní obslužnost