SeneCura SeniorCentrum Písek

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“ Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Snažíme se vytvořit jim podmínky pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeneCura SeniorCentrum Písek dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče (praktický lékař)
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, společná cvičení apod.).
Pravidelné bohoslužby v naší kapli.
Kadeřnické a pedikérské služby.
Pobočka Městské knihovny Písek.

Jsme příjemci dotací z rozpočtu Jihočeského kraje a města Písek:

SeneCura SeniorCentrum Písek jedním pohledem

• V provozu od roku 2009, kapacita DS 103 lůžek
• Výlučně jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
• Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
• Fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie

• Služby pedikúra a kadeřník
• Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
• Spolupráce s dobrovolnickým centrem Bonum Písek
• Kaple s pravidelnými bohoslužbami