Domů > Domov pro seniory

Zaregistrovat se k newsletteru
Zavřít
SeneCura SeniorCentrum Písek
  • Život pokračuje s námi

Pflege Betreuung 2017-10-12T14:46:33+00:00

Domov pro seniory

Cílová skupina
Senioři od 55 let věku, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci – tzn., že u nich u nedochází k naplňování základních životních potřeb ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb a již není možný pobyt v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poslání
posláním SeniorCentra Písek, je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí s pomocí terénní služby ani rodinných příslušníků.
Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování do života místního společenství.

Zásady naší práce

  • Týmová práce.
  • Vzájemná důvěra a respekt.
  • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
  • Respektování práva volby.
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
  • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
  • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeneCura SeniorCentrum Písek dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče (praktický lékař)
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, společná cvičení apod.).
Pravidelné bohoslužby v naší kapli.
Kadeřnické a pedikérské služby.
Pobočka Městské knihovny Písek.

SeneCura SeniorCentrum Písek jedním pohledem

• V provozu od roku 2009, kapacita DS 103 lůžek
• Výlučně jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
• Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
• Fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie

• Služby pedikúra a kadeřník
• Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
• Spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA
• Kaple s pravidelnými bohoslužbami